Sveučilište u Zadru dobilo projekt vrijedan 320 tisuća eura za stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva

BLUE SMART je projekt odobren u sklopu natječaja „Blue Careers in Europe“ koji je raspisala Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) u ime Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

ZADAR – Na Sveučilištu u Zadru jučer je održano predstavljanje projekta Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources – BLUE SMART. Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji.

Nositelj navedenog projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria.

Sukladno svojim glavnim odrednicama djelovanja, partneri su pronašli zajednički interes prijaviti projekt BLUE SMART. Navedeni cilj projekta planira se ostvariti kroz dva specifična cilja. Prvi specifični cilj je stvoriti uvjete za osposobljavanje novih generacija studenata i stručnjaka s odgovarajućim znanjima i vještinama koje odgovaraju potrebama plavog sektora. Cilj će biti postignut stvaranjem preduvjeta za uspostavu diplomskog studija „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“ na Sveučilištu u Zadru. Navedeni studij planira se pokrenuti u listopadu 2017. godine, a njegovo izvođenje bit će prilagođeno izvanrednim studentima.

Pročelnica Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu i voditeljica projekta doc. dr. sc. Bosiljka Mustać naglasila je kako Odjel trenutno izvodi dva preddiplomska studija: Studij primijenjene ekologije u poljoprivredi i Studij podvodnih znanosti i tehnologija te će ovakav novi studij svakako oplemeniti „ponudu“ Sveučilišta.

Dr. sc. Slavica Čolak iz CROMARIS d.d. naglasila je vodeću ulogu tvrtke u području akvakulture u Republici Hrvatskoj, ali je istaknula i potrebu kontinuiranog ulaganja u edukaciju kako već zaposlenih djelatnika tako i osoba koje tek počinju svoju karijeru u akvakulturi. Upravo će tome pridonijeti drugi specifični cilj projekta, a to je pružiti ljudima koji već rade ili se planiraju zaposliti u plavom sektoru nove potrebne vještine. On će bit postignut izradom tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu”.

Navedeni tečaj bit će otvoren i dostupan svima, a zainteresirane osobe moći će mu pristupiti putem online platforme te će tako stjecati ECVET bodove, prepoznate u cijeloj Europi kao jedan od modela priznavanja cjeloživotnog obrazovanja.

Danijel Kanski, savjetnik za ribarstvo iz WWF Adrije, istaknuo je potrebu za održivim upravljanjem ribolovom i odgovornom akvakulturom, dok je gđa. Ana Zubčić predstavila AGRRA-u i kontinuirano djelovanje Agencije u održivom razvoju ruralnih područja Zadarske županije. Svi su partneri prilikom izlaganja naglasili nužnost sinergije dionika gospodarskog, znanstvenog, nevladinog i javnog sektora kao ključa održivog razvoja plavog sektora.

Projekt se za sada promovira na društvenim mrežama, a uskoro će biti dostupna i internetska stranica. Također, očekuje se i niz javnih događanja na kojima će biti predstavljene projektne aktivnosti, ali i potencijali plavog gospodarstva te perspektive njegova razvoja.