O nama

Portal Udruge.com nastao je iz želje kako bi na jednom mjestu mogli pratiti aktivnosti i rad udruga na području RH. Uslijed nedostatka kvalitetne web stranice koja bi pokrila sva događanja, rad i aktivnosti udruga a ujedno i promovirala same udruge u Hrvatskoj pokrenut je portal udruge.com.

Cilj nam je na jednom mjestu promovirati aktivnosti udruga, pratiti njihov rad i olakšati im vidljivost na internetu.

Za sve pohvale, pokude, prijedloge javite nam se na email: udruge@udruge.com