Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti

Datum objave: 25. 4. 2017.

Fakultet prometnih znanosti, kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, njegujući svoje tradicije, osnovao je „Hrvatsku udrugu diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti” – Almac Matris Alumni Croaticae – Facultas Studiorum commeatus (AMAC-FSC), 22. ožujka 2002 godine.

Kratica AMAC stvorena je od lat. riječi Almac Matris Alumni Croaticae, a označuje udrugu diplomiranih studenata Hrvatske. Udruge koje djeluju pod tim imenom građanske su neprofitne udruge i okupljaju diplomante jedne visokoškolske ustanove. Osnivanje sličnih udruga praksa je u sveučilišnim centrima u svijetu, pa tako i u našoj zemlji tijekom zadnjih 10 godina dolazi do njihova osnivanja. Svi oni organizirani su u domaći odjeljak AMAC Domus, dok se ogranci organizirani u inozemstvu nazivaju AMAC – Mundus.

AMAC udruge djeluju u sjevernoj Americi, Europi, Australiji, Aziji i Africi. Njihov rad posebno se iskazao u ratnim godinama u Hrvatskoj kada su pružile neprocjenjivu pomoć u promicanju Hrvatske u svijetu te svekoliku materijalnu pomoć.

Udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu osnovana je s ciljem unaprjeđivanja veza i suradnje bivših studenata sa svojim matičnim fakultetom, očuvanjem tradicije i promicanjem ugleda Fakulteta, poticanjem i izgradnjom veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovanih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu kao i stručnim i znanstvenim usavršavanjem članova udruge. Članovi udruge mogu biti i drugi pojedinci koji žele biti prijatelji Fakulteta i podupirati njegove aktivnosti.

Danas sve više bivših studenata ovog fakulteta osim u domovini žive i rade i izvan granica Republike Hrvatske, stoga Udruga želi omogućiti unaprjeđivanje međusobnih kontakata i suradnje članova međusobno.

Udruga AMAC-FSC Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu trenutno broji preko 450 članova, a osnovan je i ogranak Udruge u Splitu koji broji stotinjak članova. Program rada Udruge za predstojeće razdoblje zasniva se na općim zadacima koji proizlaze iz Statuta, odnosno djelatnosti Udruge s posebnim naglaskom na one posebno važne za članove Udruge.

PODACI O UDRUZI
Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu AMAC – FSC
Adresa: Zagreb, Vukelićeva 4
Tel.: 01/2380-222
Fax.: 01/2314-415
Žiro-račun: 2360000-1101639783, Zagrebačka banka d. d.
OiB: 60012160394
E-mail: amac-fsc@fpz.hr
Web: www.fpz.unizg.hr/amac-fsc