DRUŠTVO AGRONOMA SLAVONSKI BROD

Društvo djeluje pod nazivom DRUŠTVO AGRONOMA SLAVONSKI BROD. Skraćeni naziv Društva je DASB.

Sjedište Društva je u Slavonskom Brodu, Ulica dr. Mile Budaka 1.

Društvo djeluje na području grada Slavonskog Broda, i na širem području Republike Hrvatske, ukoliko ga priroda njegove djelatnosti na to upućuje.
Društvo ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u registar udruga sukladno propisima.
Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

U ostvarivanju ciljeva svoga postojanja Društvo se povezuje i udružuje sa srodnim i drugim udrugama koje mogu pridonijeti postizanju tih ciljeva u strukovna i druga udruženja u zemlji i inozemstvu.

Rad društva i njegovih tijela je javan. Javnost svog rada Društvo osigurava obavještavanjem svojih članova o svim bitnim pitanjima djelovanja Društva, javnim karakterom sjednica svojih tijela i obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine.

CILJEVI I DJELATNOST DRUŠTVA

Ciljevi društva su:

– promicanje agronomske struke i širenje tehničkih i tehnoloških znanja i vještina, kao i populariziranje tehničkih dostignuća i njihove primjene,
– odgovarajuće zastupanje strukovnih i drugih interesa djelatnika agronomske struke,
– stvaranje i poboljšavanje materijalnih i drugih uvjeta zadovoljavanja potreba članova.

U postizanju ciljeva, Društvo:

– potiče, organizira i omogućava razmjenu iskustava između članova Društva,
– organizira seminare, savjetovanja, tribine i druge oblike djelovanja radi razmjene iskustava, afirmacije dostignuća, te širenja i promicanja tehničke kulture,
– organizira oblike osposobljavanja članova za ovladavanje novim znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje poljodjelske djelatnosti,
– pruža stručnu i tehničku pomoć članovuma Društva u ostvarivanju obrazovnih programa u području djelovanja Društva,
– potiče, organizira i omogućava razvitak stvaralaštva u poljodjelskoj struci, njegovu afirmaciju putem izložbi, smotri i natjecanja, kao i drugih oblika predstavljanja dostignuća
– potiče nakladničku djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi njegova djelovanja
– osigurava potrebne materijalne, tehničke i kadrovske uvjete za ostvarivanje ciljeva svoga postojanja i zadataka sadržanih u ovim statutom utvrđenoj djelatnosti Društva.

Predsjednik DASB-a ; Branimir Vujčić

____________________________________

Branimir Vujčić, mag.ing.agr. viši predavač
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
Tel: +385 35/ 492 636
GSM: +385 / 91 510-1977
http://www.vusb.hr